Thursday, 8 April 2010

- ongedurigheid -

Voel me al de heel week nogal ongedurig, alsof er iets te gebeuren staat waar ik me schrap voor moet zetten. Maar ik heb dus geen idee wat dat dan is...

Er gebeurt genoeg. Er moet genoeg gebeuren - mag vanavond bijvoorbeeld naar het toneelstuk wat de klas van kind 3 opvoert. En er moet er een naar voetbaltraining - weer. En er wordt van alles gemaakt, door ondergetekende. Maar dat is het volgens mij niet. Het is meer een innerlijk iets wat wil veranderen. Denk ik dus.

Wie weet.

No comments: