Sunday, 17 October 2010

- girlie-birthday :: meisjes-verjaardag -

And so it's official - my youngest baby is 8, which she's thrilled to bits about, and makes me feel a little ancient...
But it's her day, so i'll stop whining...

8 Years ago she entered the world, putting a stop to the ever growing number of boys in this house. My mum was present, Mr. G was downstairs with my dad, drinking coffee and watching telly ('been there, done that...') and only came up when told to, witnessing the first minutes of the loveliest, prettiest, purplest little person that has ever been part of this family... I was gob-smacked when told she was really a girl, remember myself raving deliriously like a loony, and fell in love straight away. Something that has never changed...

So today we celebrate her birthday, with lots of cake and goodies and prezzies (her biggest - having her ears pierced -will wait till tomorrow, though), and tonight mr. G and i will drink a glass of wine to the farewell of our baby-bunker-years...
happy birthday, Polly!!

Het is officieel - mijn jongste baby is vandaag 8. waar zij helemaal happy mee is, en wat mij een beetje bejaard doet voelen... Maar het is haar dag, dus ik zal stoppen met zeuren...

8 Jaar geleden kwam ze de wereld in, daarmee een halt toeroepend aan het wel erg groot wordende aantal jongens in ins huis. Mijn moeder was erbij aanwezig, meneer G zat beneden met mijn vader koffie te drinken en tv te kijken ('heb ik allemaal al gedaan...') en kwam pas naar boven toen hij werd geroepen, zodat hij de eerste minuten kon aanschouwen van het mooiste, liefste, meest paarse mensje wat tot dan toe deel van ons gezin was. Ik was nogal ondersteboven van het idee dat het echt een meisje was, herinner me mijn uitzinnige lofzang - alsof ik kierewiet was - en werd meteen smoorverliefd op 'r. Wat eigenlijk nooit over gegaan is.

Dus vandaag vieren we haar dag met cakes en lekkers en kadoojes (haar grootste - gaatjes in haar oren - zal tot morgen wachten), en vanavond zullen meneer G en ik een glas heffen op het feit dat onze baby-bunker-jaren officieel over zijn...
happy birthday, Polly!!

2 comments:

Daan said...

happy B-day dear Polly!!!!

Daniela (Dan) said...

namens Pollewop: dankuwel!!!