Wednesday, 22 September 2010

- you too -

apparently they're hanging around in Belgium - for gigs - for a couple of days, so the temptation to make a list-of-my-faves-of-theirs-from-Youtube was too much for me... Utube... U2be... You2be... whatever...
Ze hangen kennelijk een paar dagen rond in België, de mannen van U2, en dan is het wel heel verleidelijk om een zootje-songs-van-youtube te plukken. Utube... U2be... You2be... whatever...


Here comes:
* pride (in the name of love) when i fell in love with the band that combined critical, intelligent and spiritual lyrics with good music, and had a yummy drummer (very important when you're 15...). This was before i discovered The Smiths
toen ik smoor werd op de band die intelligente, spirituele teksten en lekkere muziek combineerde en een zeer smakelijk uitziende drummer had. Ook heel belangrijk als je 15 bent... Toen had ik The Smiths nog niet ontdekt...
* twilight - from their first album. Sparse and very recognisable, for the unwordly kid like i was then (and still am...)
van Boy, hun eerste elpee. Heerlijk punky en herkenbaar, voor een wereldvreemd kind als ik toen was (en nu nog ben...)
* october - so delicate and vulnerable - beautiful song... zo mooi en kwetsbaar... prachtig lied...
* Bad (live Aid) - So incredible impressed i was with this, that it stayed with me for weeks, no months... unfortunatly they became so immensly popular after this that i lost interest for a couple of year...
zo ongelofelijk indrukwekkend vond ik dit, dat ik er echt weken, nee maanden van ondersteboven was... Helaas werden ze hierna zo ontzettend populair dat het voor mij even niet meer hoefde (tja, zo werkte dat)
* lemon - from the time i got involved with hubby, and we went to a concert in Rotterdam, after i had finally gotten used to the brand new version of the band... I missed the preachy, 'innocent 'Bono, thought the new sophisticated, ironic version a bit tricky. But i got over that very quickly, when i learnt that the music had stayed great, but in a very different way...
uit de tijd dat ik iets kreeg met mijn lief, wij naar een concert van ze gingen, nadat ik eindelijk gewend was aan de nieuwe versie van de band. Was de prekerige, 'onschuldige' Bono kwijt en vond de sophisticated, ironische nieuwe versie een beetje eh... lastig... Maar daar was ik vrij snel overheen, toen ik merkte dat de muziek er ook wel op vooruit ging... Of gewoon op een andere manier heel goed was.

No comments: